Des de la junta de l’AMPA creiem que és necessari explicar-vos per què és important assistir a l’assemblea que se celebrarà el proper dimecres 7 de febrer.

L’assemblea està constituïda per tots els membres de l’AMPA (tots aquells que han pagat la quota de 45 €).

S’ha de fer mínim una assemblea per curs i totes les assemblees extraordinàries que es requereixin.

Durant la mateixa es llegirà l’acta de l’última assemblea (es votarà si s’està d’acord o no), es presentaran els pressupostos del curs que han de ser acceptats o no per votació de tots els assistents, i s’explicarà i es votarà si cal tot el que s’hagi inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria de l’assemblea.

És molt important assistir a les assemblees ja que aquí és on es decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’AMPA.
Es coneix de primera mà en què s’està treballant, quins són els plans del curs, els objectius i també es resolen dubtes i es donen idees.

Tots els membres de l’AMPA queden subjectes als acords a què s’arribi durant l’assemblea, incloent els absents, els qui en discrepen i els presents que s’abstinguin de votar. Aquest és un dels punts més importants per el que heu assistir-hi.

És en les assemblees on cada membre pot exposar o preguntar dubtes o idees en el torn de preguntes

Volem animar-vos a participar-hi.
Esperem veure-us a tots en la propera assemblea.