• És obligatori identificar-se per accedir i fer us de la biblioteca. Sinó s’és membre de l’AMPA l’accés diari té un cost de 1€
  • No fer soroll ni parlar en un to de veu que molesti a la resta.
  • Està prohibit menjar i beure.
  • Mantenir la sala neta i endreçada.
  • Els dispositius electrònics han d’estar en silenci.
  • Conservar un ambient agradable i de respecte.
  • La prioritat dels ordinadors és pels alumnes que han de fer treballs o cercar informació.
  • Mantenir una actitud respectuosa cap al personal de la biblioteca i cap a la resta d’usuaris.
  • Els pares, mares i acompanyants són els responsables dels nens durant l’horari de biblioteca.
  • La biblioteca és un lloc d’estudi i treball, i el responsable de la biblioteca no pot fer de cangur dels alumnes, nomès ha de garantir el seu bon funcionament i l’acompliment de les normes.
  • En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes es prohibirà a l’alumne l’accés a l’aula i/o se l’expulsarà de la mateixa.