EQUIP DE BÀSQUET 11 de novembre de 2018

Veniu a jugar amb nosaltres i ens divertirem molt. Nom de l’equip: ……………………………………………..

(Min 6 i màxim de 8 alumnes) Curs:………….

Nom i edat dels alumnes:
1.-………………………………
2.-………………………………
3.-………………………………
4.-………………………………
5.-………………………………
6.-………………………………
7.-………………………………
8.-………………………………

Entregueu aquesta butlleta abans del dia 22 d’Octubre al senyor Crispin o a porteria. Per motius d’organització no es recollirà cap inscripció passat aquest dia.

EQUIP DE FUTBOL 11 de novembre de 2018

Veniu a jugar amb nosaltres i ens divertirem molt. Nom de l’equip: ……………………………………………..

(Min 6 i màxim de 8 alumnes) Curs:………….

Nom i edat dels alumnes:
1.-………………………………
2.-………………………………
3.-………………………………
4.-………………………………
5.-………………………………
6.-………………………………
7.-………………………………
8.-………………………………

Entregueu aquesta butlleta abans del dia 22 d’Octubre al senyor Crispin o a porteria. Per motius d’organització no es recollirà cap inscripció passat aquest dia.
Els horaris del partits sortiran a la web ampaich.org a partir del dia 26 d’Octubre.

o utilitza aquest document