A continuació us detallem totes les activitats extraescolars que l’AMPA proposa per al curs 2018-2019.

El proper 13 de setembre a les 17:15h us convidem a assistir a una reunió informativa on les explicarem més detalladament tots els canvis.

COMISSIÓ ESPORTIVA

Inici i fi d’activitats:

 • 12 de setembre de 2018 per Patinatge i Bàsquet.
 • 13 de setembre Fútbol Sala.
 • 17 de setembre per Kung-Fu.
 • 18 de setembre per Taekwondo.
 • 23 de setembre Iniciació al Ball.

Del 12 al 28 de setembre tots els infants que vulguin podran provar qualsevol de les activitats i aquests primers dies seran de contacte entre família i monitors.

L’1  d’octubre hauran d’estar inscrits a l’activitat que vulguin realitzar durant tot el curs. Les inscripcions es faran online omplint el formulari a la web de l’AMPA, ampaich.org, qui no estigui inscrit no les podrà realitzar.

Totes les activitats acabaran el 20 de juny de 2019.

Durada:

 • Dues hores per setmana: Iniciació al futbol i al bàsquet, Fútbol Sala (organitzat pel club FUTSAL DANTE), Bàsquet, Taekwondo i Patinatge
 • Hora i mitja per setmana: Kungfu

Preus:

 • Iniciació al futbol i al bàsquet, Fútbol Sala, Bàsquet, Taekwondo i Patinatge
  • 225€ SOCIS DE L’AMPA
  • 300€ NO SOCIS DE L’AMPA
  • 350€ NO MEMBRES DE L’ESCOLA
 • Kungfu
  • 205€ SOCIS DE L’AMPA
  • 280€ NO SOCIS DE L’AMPA
  • 330€ NO MEMBRES DE L’ESCOLA

ACTIVITATS PROPOSADES PEL CURS 2018-2019

PATINATGE INICIACIÓ AL FÚTBOL I AL BÀSQUET

Dilluns, Dimecres i Divendres

Els horaris sortiran l’1 d’octubre després de les inscripcions on es determinaran la quantitat de grups inscrits.

Dimarts i Dijous

de 17’00 a 18’00 h. (P3, P4 i P5)

El monitor anirà a recollir als alumnes a la classe

FÚTBOL SALA BÀSQUET
Dimarts i Dijous

Els horaris sortiran l’1 d’octubre després de les inscripcions on es determinaran la quantitat d’equips inscrits.

Dilluns i Dimecres

Els horaris sortiran  l’1 d’octubre després de les inscripcions on es determinaran la quantitat d’equips inscrits.

TAEKWONDO KUNGFU
Dimarts i Dijous

de 17’15 a 18’15 h. i 18’15 a 19’15 h.

 Dilluns

 de 17’15 a 18’45 h.

 

* Els horaris poden ser modificats degut els nombres d’alumnes i equips inscrits.

COMISSIÓ CULTURAL

Inscripcións:

L’1  d’octubre hauran d’estar inscrits a l’activitat que vulguin realitzar durant tot el curs excepte per l’activitat d’anglès que en el cas d’alumnes que no hagin fet la preinscripció al juny s’hauran de posar en contacte amb la comissió cultural en el següent mail ich.cultural@gmail.com abans del 10 de setembre.. Les inscripcions es faran online omplint el formulari a la web de l’AMPA, ampaich.org, aqui no estigui inscrit no les podrà realitzar.

Per poder realitzar aquestes activitats es necessita formar un grup de mínim 10 alumnes per activitat. En el cas de guitarra el preu és més elevat per fer grups reduïts per assegurar la qualitat de l’aprenentatge.

Horari:

L’horari i dies de les activitats variarà en funció dels alumnes inscrits.

Del 12 al 28 de setembre tots els infants que vulguin podran provar qualsevol de les activitats, excepte per anglès. Per a qualsevol dubte o aclariment ich.cultural@gmail.com

ACTIVITATS PROPOSADES PEL CURS 2018-2019

INICIACIÓ AL BALL

FUNKY

Treballarem amb la música i el cos, gaudint de la música i del moviment en una activitat bàsicament lúdica. L’objectiu és ajudar a aconseguir una bona coordinació, una bona col·locació del cos al ritme de la música, aprendre a interpretar l’espai i les direccions.

Monitora: Raquel.

Curs: P3 i P4. Duració: 1h / setmana

Horari: 17:15-18:15.

Lloc: sala de psicomotricitat.

Dies: Dimecres

Inici: 26 de setembre

Treballem amb la música i el cos, gaudint de la música i del moviment en una activitat bàsicament lúdica.

Monitora: Carla

Curs: a partir de P5 fins Batxillerat i adults

Horari: Adult: dilluns de 18h-19h
3ºP-4ºP : dimarts 17:30-18:30
5ºP-6ºP: dimarts 18:30-19:30
2ºP: dimecres 17:30-18:30
ESO y BA: dimecres 18:30-19:30
P5 y 1P: divendres 17:15-18:15
Aquests poden variar segons el nombre d’alumnes inscrits

Duració: 1h/setmana

Lloc: dilluns, dimarts i divendres sala de dansa al pati de colors. Dimecres al gimnàs.

Inici: 12 de setembre

PILATES/IOGA ZUMBA
Activitat dirigida a adults.

Monitora: Mercè

Horari: dijous 17:30 a 18:30

Duració: 1h/setmana

Inici: 20 de setembre

Lloc: sala de dansa al pati de colors.

 Activitat dirigida a adults.

Monitora: Raquel

Horari: dimecres de 18:30 a 19:30h.

Duració: 1h/setmana.

Inici: 26 setembre
LLoc: sala de psicomotricitat

GUITARRA ANGLÈS
Es fan grups per nivells.

Curs: a partir de 1r de primària i adults.

Duració:  1h/setmana
Horari:   17:15-18:15h 18:15-19:15h

Dies: divendres

Inici: 14 de setembre

Lloc: Aula de música

Monitor: Marc

 

 

Cursos d’anglès amb “Princess Margaret School”, des de els tres anys d’edat fins alumnes del batxillerat. Els cursos s’imparteixen d’octubre a juny, 90 min o 120 min setmanals repartides en un o dos dies a la setmana en horari de tarda. Grups reduïts.

Preu: matrícula de 20 euros ( solament es paga una vegada juntament amb la primera quota per nous alumnes).

Quota mensual de 49€/mes ( AMPA), 59€/ mes ( no AMPA) – 120 min en dos dies setmanals

Quota mensual de 42€/mes ( AMPA), 51€/ mes ( no AMPA) – 90 min un dia setmanal

Llibres: no inclosos en la quota, el preu variarà en funció del nivell.

Proves de nivell 13 de setembre. Inici a l’octubre.

ACTIVITAT P3 P4 P5 EP 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP EP ESO

 1r – 2n

ESO

 3r – 4t

BATX ADULT DATA INICI HORES/ SETMANA PREU SOCI PREU NO SOCI PREU NO ESCOLA
Patinatge X X X X X X X X X 12/09 2 h 225 € 300 € 350 €
Iniciació al fut. i bàs. X X X 13/09 2 ht 225 € 300 € 350 €
Fútbol Sala X X X X X X X X X 13/09 2 h 225 € 300 € 350 €
Bàsquet X X X X X X X X X 12/09 2 h 225 € 300 € 350 €
Taekwondo X X X X X X X X X 18/09 2 h 225 € 300 € 350 €
KungFu X X X X X X X X X X X 17/09 1h 30m 205 € 280 € 330€
Iniciació al Ball X X 26/09 1 h 145€ 220€ 270€
Funky  X X X X X X X X X X X 12/09 1 h 145 € 220 € 270€
Pilates / Ioga X 20/09 1 h 145 € 220 € 270€
Guitarra X X X X X X X X X X 14/09 1 h 165 € 250 € 300€
Zumba X 26/09 1 h 145 € 220 € 270€
Anglès X X X X X X X X X X X X Oct 2 h 49€/mes +20€** 59€/m +20€**
Anglès X X X X X X X X X X X X Oct 1h 30m 42€/mes +20€** 51€/m +20€**