COMISSIÓ CULTURAL

  Les activitats de la Comissió Cultural proposades pel nou curs 2016 – 2017 són :

 

INFANTIL …
Teatre Dilluns 17:00 – 18:00 h.
Balls en anglès Dimarts 17:00 – 18:00 h.
Manualitats Dimecres 17:00 – 18:00 h.
Ballet clàssic Dijous 17:00 – 18:00 h.
PRIMÀRIA, ESO, BATXILLERAT …
Funky Dill.- Dim.- Dimec.    17:00 – 18:00 h. / 18:00 – 19:00 h.
Street Dance Divendres 17:00 – 18:00 h.
Dansa Dimarts 18:00 – 19:00 h.
Ballet clàssic Dijous 18:00 – 19:00 h.
Teatre musical Divendres 17:30 – 18:30 h.
Anglès Dim.- Dimec.- Dij.      17:00 – 18:00 h. / 18:00 – 19:00 h.
Francès Dilluns 17:00 – 18:00 h.
Guitarra Dimec. – Div. 17:00 – 18:00 h.
Manualitats Dill. – Dijous 17:00 – 18:00 h.
Pintura i dibuix Dimarts 17:00 – 18:00 h.
ADULTS …
Move ( Funky, dansa, coreog.,..) Dilluns 18:00 – 19:00 h.
Zumba Dijous 18:00 – 19:00 h. / 20:00 – 21:00 h.
Bollywood Dimecres 18:00 – 19:00 h.
Teatre musical Dimarts 18:00 – 19:00 h.
Guitarra Divendres 18:00 – 19:00 h.
Manualitats Dimecres 18:00 – 19:00 h.
Pintura i dibuix Dimarts 18:00 – 19:00 h.
Pilates Dijous 18:00 – 19:00 h.
Anglès Dilluns 18:00 – 19:00 h.

Per poder realitzar una activitat es necessita un mínim de 10 alumnes per grup.

Totes aquelles activitats que aconsegueixin formar grup, es donaran per confirmades pel proper curs. El dilluns, 11 juliol comunicarem via mail quines es faran i quines no.

El preu de l’activitat pels qui són socis de l’AMPA és  120,00´- €   alumne/activitat  tot el curs.

La forma de pagament pels socis de l’AMPA és   20,00´- €  en el moment de fer la Preinscripció abans del 8 de juliol, 50,00´- €  el 15 de setembre de 2016   i   50,00´- €  el 15 de desembre de 2016.

Qui ho desitgi pot fer el pagament d’un sol cop.

Les classes començaran al iniciar el curs, el 12 de setembre i acabaran l’última setmana del curs.

Els grups es formaran per rigorós ordre d’ inscripció, un cop el grup estigui complert es donarà per tancat. Un cop començat el curs, si cap alumne, mare o pare es vol apuntar, hauria de parlar primer amb la comissió, si els grups estan tancats hauran d’esperar a que es formi un nou grup. Al setembre ampliarem la informació relativa a cada activitat ( horaris, sales, professors, normes, festival, …

Si s’ha fet la preinscripció i l’activitat no es pot dur a terme per manca d’alumnes es tornarà l’import pagat.

FORMA DE PAGAMENT :
Preinscripció 20,00 ´-€ Abans del 8 de juliol de 2016.  ( per alumne i activitat )
 
D’ un sol cop 100,00´-€ Abans del 15 de setembre de 2016.   ( per alumne i activitat )
Fraccionat 50,00´-€ Abans del 15 de setembre de 2016.  ( per alumne i activitat )
50,00´-€ Abans del 15 de desembre de 2016. ( per alumne i activitat )
Nº COMPTE  PER  FER  ELS  INGRESSOS :
BANC SABADELL ES55 0081 1973 48 0001021408

Pels qui no són socis de l’AMPA el preu de l’activitat és de   190,00´-€  alumne/activitat. Hauran d’esperar al setembre per poder inscriures, sempre i quan els grups no estiguin  complerts, i el pagament es realitzarà d’un sol cop abans de començar l’activitat escollida.

 

Un cop feta la preinscripció, envieu per mail a cultural@ampaich.org , junt amb el pagament de 20,00´-€  feu constar :

  • nom i cognoms de l’alumne
  • curs on estarà al 16/17
  • telef. contacte

Si la comissió no disposa de tota aquesta informació no donarà per vàlida la preinscripció.

 

Ompliu la preinscripció aquí sota